Posiedzenie Komisji Informacji i Promocji - 19.03.2024

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informuję, iż zwołuję w trybie zwykłym 2 posiedzenie Komisji Informacji i Promocji Rady Dzielnicy III Prądnik Czerwony, które odbędzie się w trybie stacjonarnym:

19 marca 2024 r. o godzinie 19:00

w siedzibie Rady Dzielnicy III Prądnik Czerwony przy ul. Naczelnej 12 w Krakowie

Proponowany porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Omówienie korespondencji skierowanej do Komisji.
4. Omówienie spraw bieżących.
5. Oświadczenia i komunikaty.
6. Zamknięcie posiedzenia.

Przewodniczący Komisji
Paweł Wójcik