Posiedzenie Komisji Infrastruktury - 15.04.2024 r.

Szanowni Państwo,
Uprzejmie informuję, iż zwołuję drugie posiedzenie Komisji Infrastruktury Rady Dzielnicy III Prądnik Czerwony, które odbędzie się w trybie stacjonarnym w dniu:

15 kwietnia 2024r. (tj. poniedziałek) o godzinie 17.00

w siedzibie Rady Dzielnicy III Prądnik Czerwony ul. Naczelna 12 w Krakowie.

Proponowany porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
2. Wybór protokolanta.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Omówienie korespondencji skierowanej do Komisji.
5. Sprawy bieżące.
6. Oświadczenia i komunikaty.
7. Zamknięcie posiedzenia.

Przewodnicząca Komisji
Maria Kurek