Posiedzenie Komisji Infrastruktury - 1.03.2024

 

Szanowni Państwo, 

Uprzejmie informuję, iż zwołuję drugie posiedzenie Komisji Infrastruktury Rady Dzielnicy III Prądnik Czerwony, które odbędzie się w trybie stacjonarnym w dniu: 

1 marca (tj. piątek) o godz. 17:00

w siedzibie Rady Dzielnicy III Prądnik Czerwony ul. Naczelna 12 w Krakowie. 

Proponowany porządek posiedzenia: 

  1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
  2. Wybór protokolanta.
  3. Przyjęcie porządku obrad.
  4. Omówienie korespondencji skierowanej do Komisji.
  5. Sprawy bieżące. 
  6. Oświadczenia i komunikaty. 
  7. Zamknięcie posiedzenia. 

 

Przewodnicząca Komisji

Maria Kurek