Posiedzenie Komisji Sportu i Rekreacji - 26.03.2024

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informuję, iż zwołuję w trybie zwykłym 2 posiedzenie Komisji Sportu i rekreacji Rady Dzielnicy III Prądnik Czerwony, które odbędzie się w trybie
stacjonarnym: 26 marca 2024 -wtorek o godz. 17.30 w siedzibie Rady Dzielnicy III Prądnik Czerwony, przy ul. Naczelnej 12 w Krakowie

Proponowany porządek posiedzenia:
1.Otwarcie posiedzenia
2.Przyjęcie porządku obrad
3. Sprawy bieżące;
4. Oświadczenia i komunikaty
5. Zamknięcie posiedzenia

Przewodnicząca Komisji
Joanna Pierzchała-Cempura