Posiedzenie Komisji Zdrowia i Polityki Senioralnej - 20.02.2024

 

Uprzejmie informuję, iż zwołuję w trybie zwykłym 2 posiedzenie Komisji Zdrowia i Polityki Senioralnej Rady Dzielnicy III Prądnik Czerwony, które
odbędzie się w trybie stacjonarnym:

20 lutego 2024 r. o godz. 16.30

w siedzibie Rady Dzielnicy III Prądnik Czerwony, przy ul. Naczelnej 12 w Krakowie

Proponowany porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum
2. Wybór protokolanta
3. Przyjęcie porządku obrad
4. Omówienie korespondencji skierowanej do komisji
5. Sprawy bieżące
6. Oświadczenia i komunikaty
7. Zamknięcie posiedzenia

Małgorzata Radoń
Przewodnicząca Komisji Zdrowia
i Polityki Senioralnej