Sesja nr V - 23.04.2024

Porządek obrad zwyczajnej Sesji nr IV Rady Dzielnicy III Prądnik Czerwony zwołanej na dzień 23 kwietnia 2024 r. o godz. 18.00 przy ul. Naczelnej 12 w Krakowie

 1. Stwierdzenie quorum i otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Projekt uchwały Komisji Rewizyjnej w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z działalności Zarządu za 2023 r. - druk nr 58.
 4. Projekt uchwały Zarządu w sprawie przyjęcia dzielnicowego programu pn. "Dzielnicowy program ochrony zdrowia i profilaktyki zdrowotnej" - druk nr 59.
 5. Projekt uchwały Zarządu w sprawie przyjęcia dzielnicowego programu pn. "Dzielnicowy program wspierania działalności miejskich placówek oświaty" - druk nr 60.
 6. Projekt uchwały Zarządu w sprawie przyjęcia dzielnicowego programu pn. "Dzielnicowy program wspierania osób niepełnosprawnych" - druk nr 61.
 7. Projekt uchwały Komisji Bezpieczeństwa Publicznego w sprawie montażu monitoringu na terenie Jeżowego Parku Kieszonkowego przy ul. Miechowity w Krakowie - druk nr 62.
 8. Projekt uchwały Komisji Sportu w sprawie rezygnacji z członkostwa w Komisji Sportu Pani Małgorzaty Janiec - druk nr 63.
 9. Przyjęcie protokołu ostatniej sesji.
 10. Oświadczenia i komunikaty.
 11. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady i Zarządu
Dzielnicy III Prądnik Czerwony
Piotr Moskała

 

Dokumenty do pobrania:

Porządek obrad

Projekt uchwały Komisji Rewizyjnej w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z działalności Zarządu za 2023 r. - druk nr 58.

Projekt uchwały Zarządu w sprawie przyjęcia dzielnicowego programu pn. "Dzielnicowy program ochrony zdrowia i profilaktyki zdrowotnej" - druk nr 59.

Projekt uchwały Zarządu w sprawie przyjęcia dzielnicowego programu pn. "Dzielnicowy program wspierania działalności miejskich placówek oświaty" - druk nr 60.

Projekt uchwały Zarządu w sprawie przyjęcia dzielnicowego programu pn. "Dzielnicowy program wspierania osób niepełnosprawnych" - druk nr 61.

Projekt uchwały Komisji Bezpieczeństwa Publicznego w sprawie montażu monitoringu na terenie Jeżowego Parku Kieszonkowego przy ul. Miechowity w Krakowie - druk nr 62.

Projekt uchwały Komisji Sportu w sprawie rezygnacji z członkostwa w Komisji Sportu Pani Małgorzaty Janiec - druk nr 63.