Sesja nr LIX - 28.11.2023

Porządek obrad zwyczajnej Sesji nr LIX Rady Dzielnicy III Prądnik Czerwony zwołanej na dzień 28 listopada 2023 r. o godz. 18.00 przy ul. Naczelnej 12 w Krakowie

  1. Stwierdzenie quorum i otwarcie obrad.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Projekt uchwały Zarządu w sprawie: korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy III Prądnik Czerwony na rok 2023 – druk nr 580.
  4. Projekt uchwały Zarządu w sprawie: korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy III Prądnik Czerwony na rok 2024 – druk nr 581.
  5. Projekt uchwały Zarządu w sprawie: poprawy bezpieczeństwa na ul. Ptasiej – druk nr 582.
  6. Przyjęcie protokołu ostatniej sesji.
  7. Oświadczenia i komunikaty.
  8. Zamknięcie obrad.

Popierz pliki:

Porządek obrad zwyczajnej Sesji nr LIX Rady Dzielnicy III Prądnik Czerwony zwołanej na dzień 28 listopada 2023 r.

Projekt uchwały Zarządu w sprawie: korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy III Prądnik Czerwony na rok 2023 – druk nr 580.
Projekt uchwały Zarządu w sprawie: korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy III Prądnik Czerwony na rok 2024 – druk nr 581.
Projekt uchwały Zarządu w sprawie: poprawy bezpieczeństwa na ul. Ptasiej – druk nr 582.