Sesja nr IV - 12.03.2024

Porządek obrad zwyczajnej Sesji nr IV Rady Dzielnicy III Prądnik Czerwony zwołanej na dzień 12 marca 2024 r. o godz. 18.00 przy ul. Naczelnej 12 w Krakowie

 1. Stwierdzenie quorum i otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Projekt uchwały Komisji Ochrony Środowiska i Utrzymania Małej Architektury Rekreacyjnej w sprawie rezygnacji z członkostwa w Komisji Ochrony Środowiska
  i Utrzymania Małej Architektury Rekreacyjnej Pani Małgorzaty Janiec - druk nr 41.
 4. Projekt uchwały Komisji ds. Terenów Zielonych w sprawie rezygnacji z członkostwa w Komisji ds. Terenów Zielonych Pani Małgorzaty Janiec - druk nr 42.
 5. Projekt uchwały Komisji ds. Terenów Zielonych w sprawie zmian w Parku Reduta - druk nr 43.
 6. Projekt uchwały Komisji Bezpieczeństwa Publicznego w sprawie utrzymania porządku na terenie os. Olsza II - druk nr 44.
 7.  Projekt uchwały Komisji ds. Inwestycji Komunikacyjnych w sprawie rezygnacji z członkostwa w Komisji ds. Inwestycji Komunikacyjnych Pani Małgorzaty Janiec -
  druk nr 45.
 8. Projekt uchwały Komisji ds. Inwestycji Komunikacyjnych w sprawie utworzenia przystanków autobusowych przy ul. Dobrego Pasterza oraz w rejonie
  skrzyżowania al. 29 Listopada z ulicami Powstańców i Rybianka w Krakowie - druk nr 46.
 9. Projekt uchwały Komisji ds. Inwestycji Komunikacyjnych w sprawie budowy linii tramwajowej KST IV Meissnera - Mistrzejowice - druk nr 47.
 10. Projekt uchwały Komisji Infrastruktury w sprawie wykonania tymczasowej zawrotki w kierunku wschodnim na ulicy Lublańskiej w Krakowie, w okolicy skrzyżowania
  z al. 29 Listopada - druk nr 48.
 11. Projekt uchwały Komisji Infrastruktury w sprawie funkcjonowania linii autobusowych 128 i 193 - druk nr 49.
 12. Projekt uchwały Komisji Infrastruktury w sprawie funkcjonowania komunikacji miejskiej - druk nr 50.
 13. Projekt uchwały Komisji Infrastruktury w sprawie utworzenia przystanku autobusowego przy ul. Czerwonego Prądnika - druk nr 51.
 14. Przyjęcie protokołu ostatniej sesji.
 15. Oświadczenia i komunikaty.
 16. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady i Zarządu
Dzielnicy III Prądnik Czerwony
Piotr Moskała

 

Porządek obrad

Projekty uchwał